Μπορώ να μάθω μια ξένη γλώσσα τραγουδώντας; 🎧🎼😄
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και ειδικότερα της νευρογλωσσολογιας ως προς τον τρόπο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, μαθαίνουμε πολύ πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και σίγουρα πιο ευχάριστα μέσω της μουσικής και των τραγουδιών της γλώσσας-στόχου που επιθυμούμε να γνωρίσουμε και να μάθουμε.
Όταν τραγουδάμε ενεργοποιείται το ίδιο μέρος του εγκεφάλου που ενεργοποείται και κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.
Απαραίτητη προϋπόθεση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας είναι η έκθεσή στην ξένη γλώσσα, να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα γλωσσικά ερεθίσματα ώστε το γλωσσικό εισαγόμενο να είναι πλούσιο στην τάξη.
Τα τραγούδια είναι ένα εξαιρετικό υλικό, για να ξεκινήσει κανείς εξάσκηση για τις προσληπτικές δεξιότητες (ακουστική κατανόηση).
Επιπλέον και πιο σημαντικό είναι ότι πέρα από την ευχαρίστηση που μας δημιουργεί η μουσική
συμβάλει
*στην απομνημόνευση του λεξιλογίου
*εκφράσεων
*της προφοράς
*και της γραμματικής.
.
.
.
😄
Imparare una lingua con la musica si è dimostrato uno dei metodi più efficaci per l’apprendimento delle lingue straniere. Gli studiosi concordano nel sostenere che l’ascolto aiuti a migliorare
*la pronuncia
*il vocabolario
*la grammatica e in generale tutte le competenze linguistiche.
Inoltre, quando ascoltiamo una melodia è molto più facile ricordare le parole che l’accompagnano che quando cerchiamo di memorizzarle senza alcun ritmo o cadenza, come in una normale conversazione.
Le canzoni possono anche servire come ottimo strumento d’immersione nella cultura e nelle tradizioni di un Paese!