How to apologize in Greek

How to apologize in Greek

Ας δούμε τη δεύτερη και πολύ σημαντική χρήση των λέξεων – φράσεων «συγνώμη», «με συγχωρείς/είτε» και του ρήματος «λυπάμαι». Όταν θελουμε να απολογηθούμε δλδ να ζητήσουμε συγνώμη για κάτι θα ξεκινήσουμε την πρόταση μας χρησιμοποιώντας μια από αυτές τις τρεις...
How to say “excuse me” in Greek

How to say “excuse me” in Greek

What do we say when we want to interrupt someone in a polite way or get someone’s attention? Well, next time you want to order something at your favorite cafeteria or taverna and want to get the attention of the barista or the waiter choose one of the two phrases...
Δυς ή δις;

Δυς ή δις;

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν αρκετές σύνθετες* λέξεις με πρώτο συνθετικό το δ ι (σ)- ή το δ υ σ – τις οποίες γράφουμε πολλές φορές λάθος (εννοείται και οι φυσικοί ομιλητές!) καθώς τα δύο αυτά συνθετικά είναι ομόηχα (ακούγονται το ίδιο) . •Δι(σ) (με γιώτα)...