Της ή τις;

Της ή τις;

Της» ή «τις»; 🤪 «Της» Si riferisce alla terza persona femminile (sia per esprimere il proprio possesso (suo,sua,suoi,sue) – το σπίτι της (=la sua casa) oppure ad esprimere il complemento indiretto (a lei, le) της δίνω (=le (a lei) do). «Τις» si riferisce sempre...
Pillole di grammatica

Pillole di grammatica

Όταν έχουμε δύο αντικείμενα βάζουμε πρώτα την αντωνυμία στην γενική (μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους) και έπειτα στην αιτιατική (τον, την, το, τους, τις, τα). Se ci sono due complementi oggetti si mette prima l’indiretto e poi il diretto cioè prima la persona...
Ancient Greek and Modern Greek through etymology

Ancient Greek and Modern Greek through etymology

Στα Αρχαία Ελληνικά το ουσιαστικό «λύπη» δήλωνε πρωτίστως τον σωματικό πόνο! «θώρακες μὴ λυποῦντες ἐν τῇ χρείᾳ» = θώρακες που δεν ενοχλούν στη χρήση (όταν τους φορούν). Στα Νέα Ελληνικά δηλώνει πλέον το έντονο συναίσθημα μεγάλου ψυχικού πόνου, που προέρχεται συνήθ....
Expressing love in Greek ❤️

Expressing love in Greek ❤️

Are you in love? Do you love someone? Do you want to express your feelings in Greek? Well, then these phrases are just what you need! Love phrases in Greek! ❤️ Είσαι η γυναίκα της ζωής μου! = you are the woman of my life! Είσαι ο άντρας της ζωής μου! = You are the man...