Τι είναι «επικοινωνία»;

Τι είναι «επικοινωνία»;

Πολλές φορές στην πορεία για την κατάκτηση μιας καινούργιας γλώσσας, διαφορετική από την μητρική μας, παρασυρόμαστε από την προσπάθεια και ξεχνάμε τον βασικό σκόπο που οφείλει να υπηρετεί μια γλώσσα και κατ’επέκταση οι χρήστες-ομιλητές της. Η γλώσσα είναι ένας...
Τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής προσέγγισης

Τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής προσέγγισης

Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης Κάποιες από τις βασικές θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΠ είναι οι παρακάτω: (α) Ο προφορικός λόγος έχει προτεραιότητα έναντι του γραπτού. (β) η χρήση της γλώσσας για επικοινωνία είναι πιο...