Η ποικιλομορφία της γλώσσας

Η ποικιλομορφία της γλώσσας

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η ποικιλομορφία της. Η γλώσσα αλλάζει μέσα στον χρόνο (διαχρονικά) και έτσι έχουμε τις διάφορες φάσεις στην ιστορία της γλώσσας. Αλλά ακόμη και την ίδια εποχή (συγχρονικά) σε ένα κράτος που θεωρείται γλωσσικά ομοιογενές και...