Μπορώ να μάθω μια γλώσσα τραγουδώντας; 🎼

Μπορώ να μάθω μια ξένη γλώσσα τραγουδώντας; 🎧🎼😄 Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και ειδικότερα της νευρογλωσσολογιας ως προς τον τρόπο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, μαθαίνουμε πολύ πιο γρήγορα, πιο...