Ερευνητές όπως οι Grenfell και Harris (1994) παρατήρησαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης, σε σύγκριση με τους νεαρότερους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι μαθητές έχουν καλύτερη μνημονική ικανότητα, πιο αποτελεσματικούς τρόπους οργάνωσης των πληροφοριών, μεγαλύτερη ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης και προσοχής, συστηματικότερες συνήθειες μελέτης και προετοιμασίας και τη δυνατότητα να κάνουν περίπλοκες νοητικές διεργασίες –δεξιότητες που σχετίζονται όλες με τις στρατηγικές εκμάθησης.

Επικοινωνιακή Προσέγγιση / Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

Προγράμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας». 

Grenfell, M. and Harris, V. (1994). How do pupils learn? (Part 2). Language Learning Journal , 9.