Πολλές φορές στην πορεία για την κατάκτηση μιας καινούργιας γλώσσας, διαφορετική από την μητρική μας, παρασυρόμαστε από την προσπάθεια και ξεχνάμε τον βασικό σκόπο που οφείλει να υπηρετεί μια γλώσσα και κατ’επέκταση οι χρήστες-ομιλητές της.

Η γλώσσα είναι ένας κώδικας, ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των ομιλητών της.
Η επικοινωνία προϋποθέτει όχι τη γνώση των κανόνων της γλώσσας ή την παραγωγή κάποιων προτάσεων
που είναι γραμματικά σωστές, αλλά τη χρήση των προτάσεων αυτών στις κατάλληλες περιστάσεις . «Γνωρίζω» μια γλώσσα λοιπόν σημαίνει «ξέρω να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς».

Έτσι, λοιπόν, είναι θεμιτό να γνωρίσουμε τη γραμματική και τη σύνταξη, αλλά δεν είναι ο αυτοσκοπός μας!

Στόχος είναι πάντα να επικοινωνήσω αποτελεσματικά με τον συνομιλητή μου, να κατανοήσω και να γίνω κατανοητός. Να μεταφέρω το μήνυμα ανάλογα με τις διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις.