Η ελληνική γλώσσα φέρνει στο σώμα της τα γλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποίησε ο ελληνικός λαός από τότε που άρχισε να μιλάει ως σήμερα. Όπως φέρνει στο σώμα της και όλες τις πολοτιστικες κληρονομιές της διαδρομής του ελληνικού λαού μέσα στους αιώνες. Είναι δίκαιο να δεχτούμε ότι στο γλωσσικό και πολιτιστικό παρόν του ελληνισμού συναιρείται το γλωσσικό και πολιτιστικό παρελθόν του. Από αυτήν την άποψη το γλωσσικό και πολιτιστικό παρελθόν ενός λαού με γλωσσική και πολιτιστική συνέχεια ζει μέσα στο γλωσσικό και πολιτιστικό παρόν του. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει η διαστρωμάτωση του λεξιλογίου κάθε λαού, η οποία αν και αναφέρεται στη γλωσσική του συγχρονία, εντούτοις παραπέμπει εμφανώς και στη γλωσσική του διαχρονικά. 

Ετσι το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας διαστρωματώνεται: από λέξεις που κατεβαίνουν από τα αρχαία ελληνικά (λέξεις ινδοευρωπαϊκές/ αρχικές, λέξεις προελληνικές) και σώζονται έως σήμερα ενεργές από λέξεις ξενικής προέλευσης που αφομοιώθηκαν από την ελληνική γλώσσα, από απροσάρμοστες ξένες λέξεις, από λόγιες λέξεις 

Η ελληνική γλώσσα φτάνει σε ένα ιστορικό βάθος, ορατό μόνον, τεσσάρων χιλιάδων ετών. Όλος αυτός ο γλωσσικός θησαυρός τής ανήκει. Και έχουν την ευχέρεια οι Έλληνες, όταν τον χρειάζονται, να τον ενεργοποιούν. 

Γλωσσικές ασκήσεις Γ´ Λυκείου 

Γλυκερία Β. Κανδήρου, Δημήτριος Ε. Πασχαλίδης, Σπύρος Ν. Ρίζου Συντονισμός: Χρίστος Λ.Τσολάκης, Σελ. 87  

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει»
(Μαζί με την Αθηνά, κούνα κι εσύ το χέρι σου!)
Τη φράση είπε ένας ναυαγός σε έναν άλλο, ο οποίος αντί να κολυμπάει για να σωθεί, καλούσε σε βοήθεια τη Θεά Αθήνα.
(από το μύθο του Αισώπου «ανήρ ναυαγός»).
Η φράση αυτή λέγεται για ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση ως προτροπή να δράσουν και να μην περιμένουν μόνο τη βοήθεια της τύχης ή του Θεού.
(Βολονάκη, Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο)
www.learngreekwithme.com