Φιλοσοφώ: Στην αρχική του ετυμολογική σημασία (φιλώ + σοφία) το ρήμα σημαίνει «αγαπώ τη σκέψη και τη γνώση». Η φιλοσοφία είναι φιλία, επιθυμία σοφίας.
Ο Αριστοτέλης συνδέει άμεσα τη φιλοσοφική δραστηριοτητα με την αναζήτηση της αλήθειας. Γι’αυτον η φιλοσοφία αποσκοπεί στην καθαρή γνώση και όχι στη χρησιμότητα.
Ήδη λοιπόν, από την αρχαιότητα το ρήμα «φιλοσοφώ» άρχισε να αποκτά την ειδικότερη σημασία που έχει και σήμερα: στοχάζομαι, αναζητώ και ερευνώ σε έκταση και βάθος τη φύση των πραγμάτων και την αλήθεια των όντων, τη γνώση, τις αξίες κλπ
(Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού, Γ´Γενικού Λυκείου)

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας / World day of philosophy γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2002 την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της UNESCO.