Το ρήμα «κοσμώ» σημαίνει τακτοποιώ, διευθετώ, αλλά και στολίζω, καλλοπίζω. Οι αρχαίοι Έλληνες, που θαύμαζαν ιδιαίτερα την τάξη, ισορροπία και αρμονία του σύμπαντος, το ονόμασαν «κόσμον», δηλαδή «στολίδι». Ο Πλάτων αποκαλεί τον ουρανό [: το σύμπαν] κόσμον αληθινόν πεπικοιλμένον καθ’όλον [: αληθινό στολίδι που διακοσμεί απ’άκρη σ’άκρη]
(Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού Γ’ Γενικού Λυκείου).