Τι ζέστη!

Τι ζέστη!

Τρίτη μέρα που παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα και όπως καταλαβαίνετε κάνει πολλή ζέστη! Να λοιπόν μερικές φράσεις (δίγλωσσο θεματικό λεξιλόγιο ελληνικά-ιταλικά) που ελπίζω να σας φανούν χρήσιμες! Ecco un lessico bilingue, greco -italiano con delle...
Τι είναι «επικοινωνία»;

Τι είναι «επικοινωνία»;

Πολλές φορές στην πορεία για την κατάκτηση μιας καινούργιας γλώσσας, διαφορετική από την μητρική μας, παρασυρόμαστε από την προσπάθεια και ξεχνάμε τον βασικό σκόπο που οφείλει να υπηρετεί μια γλώσσα και κατ’επέκταση οι χρήστες-ομιλητές της. Η γλώσσα είναι ένας...
Τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής προσέγγισης

Τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής προσέγγισης

Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης Κάποιες από τις βασικές θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΠ είναι οι παρακάτω: (α) Ο προφορικός λόγος έχει προτεραιότητα έναντι του γραπτού. (β) η χρήση της γλώσσας για επικοινωνία είναι πιο...
Η ποικιλομορφία της γλώσσας

Η ποικιλομορφία της γλώσσας

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η ποικιλομορφία της. Η γλώσσα αλλάζει μέσα στον χρόνο (διαχρονικά) και έτσι έχουμε τις διάφορες φάσεις στην ιστορία της γλώσσας. Αλλά ακόμη και την ίδια εποχή (συγχρονικά) σε ένα κράτος που θεωρείται γλωσσικά ομοιογενές και...