Της ή τις;

Της ή τις;

Της» ή «τις»; 🤪 «Της» Si riferisce alla terza persona femminile (sia per esprimere il proprio possesso (suo,sua,suoi,sue) – το σπίτι της (=la sua casa) oppure ad esprimere il complemento indiretto (a lei, le) της δίνω (=le (a lei) do). «Τις» si riferisce sempre...
Pillole di grammatica

Pillole di grammatica

Όταν έχουμε δύο αντικείμενα βάζουμε πρώτα την αντωνυμία στην γενική (μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους) και έπειτα στην αιτιατική (τον, την, το, τους, τις, τα). Se ci sono due complementi oggetti si mette prima l’indiretto e poi il diretto cioè prima la persona...
Expressing love in Greek ❤️

Expressing love in Greek ❤️

Are you in love? Do you love someone? Do you want to express your feelings in Greek? Well, then these phrases are just what you need! Love phrases in Greek! ❤️ Είσαι η γυναίκα της ζωής μου! = you are the woman of my life! Είσαι ο άντρας της ζωής μου! = You are the man...
My Greek computer

My Greek computer

Most useful vocabulary for computers in Greek plus examples! Enjoy! Internet: Διαδίκτυο (το) we use also quite often the English word. Σύνδεση: connection  computer: υπολογιστής (ο) We also use here the English word. Laptop: φορητός υπολογιστής (ο)  folder: φάκελος...
Από το γλωσσικό μας παρελθόν

Από το γλωσσικό μας παρελθόν

Η ελληνική γλώσσα φέρνει στο σώμα της τα γλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποίησε ο ελληνικός λαός από τότε που άρχισε να μιλάει ως σήμερα. Όπως φέρνει στο σώμα της και όλες τις πολοτιστικες κληρονομιές της διαδρομής του ελληνικού λαού μέσα στους αιώνες. Είναι δίκαιο να...