Της» ή «τις»; 🤪
«Της» Si riferisce alla terza persona femminile (sia per esprimere il proprio possesso (suo,sua,suoi,sue) – το σπίτι της (=la sua casa) oppure ad esprimere il complemento indiretto (a lei, le) της δίνω (=le (a lei) do).


«Τις» si riferisce sempre al plurale femminile (accusativo) sia come articolo che come pronome (le)
Τις καρέκλες = le sedie (accusativo)
Τις βλέπω = le vedo