How to apologize in Greek

How to apologize in Greek

Ας δούμε τη δεύτερη και πολύ σημαντική χρήση των λέξεων – φράσεων «συγνώμη», «με συγχωρείς/είτε» και του ρήματος «λυπάμαι». Όταν θελουμε να απολογηθούμε δλδ να ζητήσουμε συγνώμη για κάτι θα ξεκινήσουμε την πρόταση μας χρησιμοποιώντας μια από αυτές τις τρεις...
Δυς ή δις;

Δυς ή δις;

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν αρκετές σύνθετες* λέξεις με πρώτο συνθετικό το δ ι (σ)- ή το δ υ σ – τις οποίες γράφουμε πολλές φορές λάθος (εννοείται και οι φυσικοί ομιλητές!) καθώς τα δύο αυτά συνθετικά είναι ομόηχα (ακούγονται το ίδιο) . •Δι(σ) (με γιώτα)...
How to introduce someone in Greek

How to introduce someone in Greek

What to say when you want to introduce someone in Greek? Well, here are the three basic ways! Να σου συστήσω/ να σου γνωρίσω = let me introduce you to + name & article in accusative Να σου συστήσω / γνωρίσω (τον φίλο μου) ΤΟΝ Κώστα – (τη φίλη μου) ΤΗΝ...